CONTOH-CONTOH SOAL HUKUM NEWTON UNTUK KELAS X ILMU ALAM SMA NEGERI 1 JUHAR - FISIKA EKA Ku Suka

Selasa, 02 Februari 2021

CONTOH-CONTOH SOAL HUKUM NEWTON UNTUK KELAS X ILMU ALAM SMA NEGERI 1 JUHAR

 


Selamat pagi Semangat Pagi..

Salam Sehat

 

Pada minggu yang lalu sudah ada contoh soal Nomor 1 halaman 140,

Sudahkah di coba !

1. Halaman 140 No.1 ( Uji Materi 7.1 )

Gaya sebesar 20 N memperlambat gerak sebuah gerobak dari 4 m/s menjadi 2 m/s dalam waktu 4 sekon.Hitunglah massa gerobak tersebut !

Penyelesaian :

dik : F= 20 N

          

dit :

dij :


 [ m = 40 kg ]


Video penyelesaian sudah di share hari ini. Silahkan dipelajari dan di tulis.


2.Sebuah meja bermassa 24 kg diam di atas bidang datar yang licin .jika gaya sebesar 6 N dikerjakan pada meja , hitunglah percepatan yang dialami meja!

Penyelesaian :

dik: m = 24 kg

         F =  6 N

dit : a = ...... ?

dij : Hukum II Newton 

          F = m . a

          6 = 24 . a 

           a = .....


3. Sebuah benda bermassa 3 kg mula-mula dalam keadaan diam pada lantai datar yang licin, kemudian ditarik oleh gaya konstan 18 N dengan arah mendatar selama 3 sekon.Hitunglah :

a.percepatan benda,

b.jarak tempuh 

Penyelesaian :

dik : m =

          F = 

          t = 

dit : a. a = ......?

         b.S = ..... ?

dij : Hubungan GLBB dengan Hukum II Newton 

F = m . a


                                                 

4.Jika suatu benda diberi gaya 25 N, benda tersebut memiliki percepatan 5 m/s2 .Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut jika diberi gaya 30 N ?

Penyelesaian :

Massa benda (m) tetap.

Dik: F1 = 25 N

a1 = 5 m/s2

F2 = 30 N

Dit : a2 =  ......?

Dijawab :

F = m . a
 

 

Juhar, 2 Februari 2021

Physics Teacher

AE

0 komentar: